Latest in Tech

TRƯỚC BÀN THỜ - Lm. Kim Long

ÐK. Hôm nay trước bàn thờ đôi tân hôn đến trao lời ước ân tình. Ánh nến sáng lên lung linh, hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh. Hai người hiệp lời nguyện cầu, cho tình mình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhận, và khứng ban muôn hồng ân.
1. Từ đây là người nam sẽ bỏ cha mẹ mình để nên một cùng người yêu trong hồng ân Thiên Chúa.
2. Nguyện cho nàng hiền ngoan suốt đời yêu thương chồng, cùng trông đàn con thêm đông gia đình luôn vui sống.
3. Nguyện hai lòng hiệp vui dắt dìu nhau trọn đời, ngày vui hoặc ngày thương đau mong tình yêu luôn mới.