Latest in Tech

CÙNG VUI BƯỚC - Ngọc Linh

1. Ra đi đem niềm tin cùng dựng xây đời bác ái. Ân thiêng trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Tin vui gieo ngàn phương. Muôn nơi hiệp thông. Trái tim cuộc đời hồng tươi.
ĐK. Cùng vui bước (ra đi ra đi) cất tiếng ca (vang xa vang xa). Khắp muôn nơi yêu thương trào dâng (dâng cao dâng cao). Niềm hạnh phúc (ra đi ra đi) Chúa ẫn đưa (muôn nơi muôn nơi) ánh Đức Tin trên đường nở hoa.
2. Ra đi đâu ngại chi dặm đường xa đầy nguy khó. Tin yêu như vầng trăng soi trời đêm đưa lối đường. Trên môi vang lời ca. Đau thương lùi xa. Phúc vinh đón chờ ngày sau.