Latest in Tech

ĐI TRÊN SÓNG NƯỚC (Mt 14, 22-36) - Lm. Mi Trầm

1. Chiều xuống thuyền xuôi ra biển rộng, biển êm bỗng gió về dâng sóng. 
Trời tối này Giê-su hiện đến, Ngài đến đêm khuya xua bóng thất vọng.
ĐK. Đừng sợ chi có Ta đến bên con, có Ta ủi an con biển đời thôi dâng sóng. 
       Đừng sợ chi có Ta ở bên con, có Ta ủi an con Ta là đuốc hy vọng.
2. “Hãy đến” này Phê-rô theo Ngài, bàn chân đưa bước nhẹ trên sóng. 
Làn gió làm tung cao triều sóng. Lạy Chúa Giê-su xin cứu con cùng.
3. Trần thế ngàn chông gai phủ đầy, đời con vương vấn nhiều mơ ước. 
Lạy Chúa này con tin tưởng Chúa, Ngài dẫn đưa con con bước theo Ngài.