Latest in Tech

ĐỪNG SỢ (Mt 10, 26-33) - Lm. Thái Nguyên

1. Ai làm người không một lần sợ hãi lo âu. Ai làm người không một lần xao xuyến u sầu. Cuộc đời có những nguy nan, cuộc đời có những lầm than, có khi bẽ bàng ai không lo sợ đời sẽ ra sao?
ĐK. Này đây Lời Chúa dạy các con đừng sợ! Đừng sợ chi cũng đừng sợ ai. Hãy kính sợ một mình Thiên Chúa là Đấng toàn năng quan phòng lo cho mọi người ban cho mọi sự, chúng con vững tin nơi Ngài.
2. Trong trần đời thân phận người hèn yếu mong manh. Trong trần đời bao quyền lực tai ác tung hoành. Dù đời có những đêm đen, dù rằng khốn khó nhiều phen bước chân mịt mờ, nhưng không vì sợ mà sống bâng quơ.
3. Lo sợ nào cũng làm đời người mất tự do. Lo sợ nào cũng làm đời ta mất an bình. Cuộc đời Chúa đã trao ban thì Ngài dẫn dắt bình an, hãy luôn vững vàng tuyên xưng danh Ngài và sống tin yêu.
*****  Đừng sợ