Latest in Tech

HỒNG ÂN CHÚA BAO LA - Lm. Thiện Cẩm

ÐK. Hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hòa. Tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa.
1. Chính tay Ngài đã dựng nên con Thần Khí Ngài làm cho con sống. Tình yêu Ngài ngày đêm ấp ủ Lời Ngài dẫn dắt con trên đường.
2. Con sống nhưng đâu phải con sống Thần Khí Ngài làm cho con sống. Thịt máu này bởi Con của Ngài đã trở nên của nuôi loài người.
3. Con hát nhưng đâu phải con hát Thần Khí Ngài dạy cho con hát. Cũng chính Ngài ngự trong tâm hồn. Mở miệng con biết kêu danh Người.
4. Muôn ơn Ngài vẫn hằng ban cho con lấy gì đền đáp cho xứng. Chỉ dâng Ngài đời con bé nhỏ đời hồng ân chứa chan vui mừng.