Latest in Tech

HUYỀN THOẠI GIA-KÊU (Lc 19, 1-10) - Lm. Phương Anh

1. Con tim Gia-kêu ngại ngùng tìm gặp Đức Ki-tô, đang khi đôi chân của Ngài rảo qua Giê-ri-cô. 
Leo lên cây sung để hòng được xem thấy mặt Ngài, thân ông nhỏ hèn ngập ngừng xin theo bước chân Ngài.
ĐK.1. Gia-kêu ơi (Gia-kêu ơi) Hôm nay mùa xuân cứu độ đến trong nhà ngươi. 
          Gia-kêu ơi niềm vui đến đây rồi, tình yêu thắp rạng ngời.
2. Gia-kêu reo vui rộn ràng gặp được Đức Ki-tô. Tâm tư rung lên một lời nguyền dâng hiến cuộc đời. 
Ra đi muôn phương vạn nẻo đường phân phát gia tài, bao nhiêu gian lận từ rày xin đền gấp bốn lần.
3. Đôi khi tim ta ngại ngùng tìm gặp Đức Ki-tô. Nhưng ai hay chăng rằng Ngài hằng âu yếm mong chờ. 
Ta đi trong đêm đợi chờ hòng xem thấy được Ngài, tuy thân nhỏ hèn ngập ngừng nhưng mơ ước yêu Ngài.
ĐK.2. Ta hoan ca (Ta hoan ca) Hôm nay mùa xuân cứu độ đến trong lòng ta. 
           Vui lên đi tình dâng hiến đây rồi, nào ta hãy đáp lời.
4. Tim ta reo vui rộn ràng gặp được Đức Ki-tô. Khi ta trung kiên một lời nguyền dâng hiến cuộc đời. 
Ra đi muôn phương vạn nẻo đường gieo rắc Tin Mừng, bao nhiêu lỗi tội giờ này xin đền gấp muôn lần.