Latest in Tech

TA RA VỀ - Lm. Kim Long

1. Thánh lễ đã hết chúng con ra về, tâm tư hân hoan reo mừng trong Chúa.
ÐK. Xin tạ ơn Chúa muôn đời chúng con xin tạ ơn Chúa muôn đời.
2. Thánh lễ nối kết chúng con nên một, ra đi chung xây cuộc đời bác ái.
3. Chúa hãy giúp sức chúng con trên đời, tin yêu trung kiên giữa ngàn nguy khó.
4. Với thánh ý Chúa bước trên đường đời, vui trong đau thương thông phần vinh phúc.
***** Ta ra về