Latest in Tech

TỪ RẤT XA KHƠI - Đỗ Vy Hạ

1. Từ rất xa khơi Người đã gọi con đi giữa lòng đời rao truyền tin mới. 
Từ rất xa khơi Người đã chọn con đi vào thế giới rắc gieo tình Người.
ÐK. Xin cho đôi chân con miệt mài để từ nay bước đi hoài ngọt lời rao tin mới. 
     Con xin đôi tay giang vời vợi để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm trùng khơi.
2. Từ rất xa khơi Người muốn đời con như đuốc rạng ngời soi miền tăm tối. 
Từ rất xa khơi Người đã đặt con như loài muối đất ướp thêm mặn đời.
3. Từ rất xa khơi Người đã chọn con trong những bạn bè nơi lòng dương thế. 
Và đỡ nâng con Người biến luyện nên như hạt giống tốt gieo trên mọi miền.