Latest in Tech

BIỂN TRỜI YÊU THƯƠNG - Ngọc Linh

Cát biển sao trời (Như cát biển sao trời) tình Ngài yêu con như cát biển sao trời (như trùng khơi sóng vỗ) như mùa xuân không úa, như trời mây cao vút. (Biết bao nhiêu tình) Biết bao hồng ân Ngài phủ kín đời con.
1. (Từ ngày còn thơ bé) Ngài hằng luôn chăm sóc (cho tới lúc già nua) Ngài hằng luôn dõi mắt. Gìn giữ mỗi bước đường con đi dìu dắt lướt thắng ngàn gian nguy. Hạnh phúc có Chúa cùng đi sóng gió sợ chi.
Con đây xin là muối ướp cho đời. Con đây xin là ánh sáng nơi nơi. 
Đi loan tin cứu độ gieo rắc Tin Mừng rạng soi giữa đời tăm tối. 
Con đây xin là nến cháy hao mòn. Con đây xin là đuốc sáng muôn dân. 
Con xin đi theo Ngài trên mỗi bước đường nguyện luôn trung tín sống đời chứng nhân. 
(Coda: Chứng nhân tình yêu).
2. Nguyện là gương soi nhân đức nguyện được sống nên trọn lành. Nguyện là hương kinh thơm ngát là muối men cho trần gian. Sống với Ngài nói với đời. Nói với Ngài, nói với đời. (Chia sẻ cho muôn người). Chia sẻ cho muôn người về tình yêu Chúa, về tình yêu Chúa (về tình yêu Chúa) với tấm lòng mến tin.
3. (Trọn lòng con yêu mến) Nguyện ở trong cung thánh (cho đến trót đời con) miệng tụng ca Danh Chúa. Cảm mến mỗi phút Ngài thương ban thần trí Chúa tháp vào tâm can. Còn mãi tiếng hát tạ ơn diễm phúc nào hơn.
4. Lời Ngài con xin dõi bước trọn đời sống luôn trung thực. Lời Ngài con xin thắp sáng giữa bóng đêm đen trần gian. Sống với Ngài nói với đời. Nói với Ngài, nói với đời. (Chia sẻ cho muôn người). Chia sẻ cho muôn người về Lời Hằng Sống, về Lời Hằng Sống (về Lời Hằng Sống) với tất cả trái tim.