Latest in Tech

CẢM MẾN TÌNH CHA - Lm. Thái Nguyên

1. Tiến bước vào nhà Chúa cất cao lời ca. Phúc thay đời tận hiến sống trong tình Cha. Ôi hân hoan lòng con tình mến chứa chan thắm nồng. Trong tin yêu hy vọng con dâng Ngài ngàn khúc ca.
ĐK. Bao hân hoan cảm mến tiến vào thánh điện. Dâng lên khúc ca hòa tạ ơn Cha bao là yêu thương. Con xin dâng trọn đời nên của lễ tiến dâng Chúa Trời. Ngàn đời con hát ca lời cảm mến tình Cha.
2. Với lời nguyện tin yêu sắt son đời con. Vững một lòng cậy trông Chúa không hề vơi. Qua bao nhiêu lầm than hồng ân Chúa vẫn tuôn tràn. Cho con luôn vững vàng trong ân tình Ngài chứa chan.
3. Hiến dâng về Thiên Chúa tấm linh hồn con. Bước theo đường thập giá Chúa đã vượt qua. Cho Danh Cha được luôn ngời sáng đến muôn ngàn đời. Cho ơn thiêng cứu độ mãi lan tràn về khắp nơi.