Latest in Tech

CHÚA CẤT TIẾNG GỌI CON - Việt Khôi

1. Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên. Sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người. Sai con đi làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặn đời.
ĐK. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân Nước Trời. Phút thánh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
2. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm mầu đời con có gì dâng Chúa đâu. Đây bao mơ ước dạt dào niềm tin như con suối ngọt ngào. Đây bao tâm tình yêu dấu nguyện dâng hiến mãi như lần đầu.
3. Từ đây trái tim chan chứa tình Người đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời để nên chiên hy tế của Người. Ôi thân con đầy yếu đuối, nhờ ơn thánh Chúa luôn cải hồi.