Latest in Tech

CHÚA LÀ ĐỐI TƯỢNG - Lm. Ân Đức

ĐK. Lạy Chúa Giê-su chịu đóng đinh. Ngài là đối tượng duy nhất của lòng con. Chúa là đối tượng duy nhất của lòng con. Con xin tôn thờ, con xin chúc tụng. Con xin tôn thờ, con xin chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá để cứu độ trần gian.
1. Đây vinh dự của con và đây hoan lạc của con. Ôi Thánh Giá Chúa: nguồn mến yêu tuyệt vời. Gọi mời con trao dâng mối tình đầu như hoa xuân. Gọi mời con đi theo con đường Ngài đi hôm nao.
2. Ôi! Chúa là Đấng con từ đây dâng trọn trái tim. Ôi Thánh Giá Chúa là khúc ca ân tình. Gọi mời con hân hoan cho trọn lời con: Xin Vâng. Gọi mời con bước tới duyên tình này không chia phôi.