Latest in Tech

DÂNG CHÚA - Phạm Quang

ĐK. Chúa ơi! Thân con đây còn bé. Bao năm qua được cha mẹ dưỡng dục. Cuộc đời con nào đâu có chi. Chỉ có tấm lòng thành kính dâng lên Ngài.
1. Con dâng Chúa dâng trọn cuộc sống con. Dâng cha mẹ yêu thương con nhiều lắm. Con dâng Chúa ông bà ngàn kính yêu. Dâng anh chị và dâng những bạn bè.
2. Con dâng Chúa dâng ngàn vạn tiếng ca. Trong tâm tình con thơ hay lầm lỗi. Con xin Chúa luôn rộng lượng thứ tha. Con đoan nguyện là ngoan ngoãn thật thà.
***** Dâng Chúa