Latest in Tech

ĐỔI MỚI ĐỜI CON - Lm. Nguyễn Duy

1. Đường con đi theo bước chân Ngài chính con đường Chúa đã đi rồi. Đường con đi theo Chúa từ đó đến hôm nay vẫn sáng niềm vui. Bao nhiêu năm qua con hát ca trên đường tình Ngài luôn dẫn đưa. Cho người về bến mong chờ khi người đã tin yêu Chúa.
ĐK. Hôm nay con Linh Mục Chúa hôm nay con thuộc về Chúa. Đời con theo Chúa đi khắp nơi, gieo áng tin vui cho cuộc đời sáng tươi. Nay con xin được kết ước hy sinh phục vụ Giáo Hội. Tin Mừng là bình an hạnh phúc và đổi mới đời con mãi trong tình Chúa.
2. Đường con đi theo Chúa mỗi ngày vẫn biết đường Thánh giá rất dài. Đường hy sinh con bước cùng Chúa những ước mong hạnh phúc một mai. Cho quê hương con luôn phúc vinh Giáo Hội ngày càng thêm thắm xinh. Cho cuộc đời mãi thanh bình muôn người đẹp trong ơn thánh.
3. Lời con dâng tha thiết xin Ngài dẫn con hằng tiến bước mỗi ngày. Ngài thương con xin hãy đổi mới trí tâm con dâng hiến từ nay. Vui trong hy sinh không đắn đo dâng cả cuộc đời không tính suy. Cho trọn vẹn những câu thề yêu người và yêu Thiên Chúa.