Latest in Tech

GIA NGHIỆP ĐỜI CON - Lm. Thái Nguyên

ĐK. Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong.
1. Xin dạy con đường nẻo Ngài xin dìu con từng bước đi, qua ngàn gian khổ có Chúa bên con sợ chi. Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than.
2. Đêm ngày con hằng khẩn cầu như đời con hằng bấy lâu, luôn được tươi màu giữa những thương đau Ngài hỡi! Ngài là nơi chúng con ẩn mình, sống thanh bình đời đẹp xinh để lòng con vang khúc ca hồng ân cất bước trong tình thân.
3. Xin dâng Chúa lời cảm tạ trong tình yêu hằng thiết tha, ơn Ngài chan hoà như gió mưa sa tràn dâng. Đời hồng ân biết bao la tình, Chúa đoái nhìn đời hèn yếu dù còn bao lầm lỡ trong đời con Chúa vẫn một lòng son.
4. Đây đời con là của Ngài do tình yêu Ngài phát sinh, với mạng sống này chính Chúa tác tạo cho Chúa. Và lòng con ước giao hẹn thề, mãi thuộc về một mình Chúa tràn niềm vui con hát vang bài ca chính Chúa gia nghiệp con.