Latest in Tech

HỒNG ÂN CHÚA - Tiến Thành

ĐK. Hồng ân Chúa (hồng ân Chúa) vô vàn chan chứa (vô vàn chan chứa) bao tháng năm vẫn không phai mờ, con nói sao nói sao cho vừa, ôi tình yêu vượt bến bờ. Hồng ân Chúa (hồng ân Chúa) cao vời khôn ví (cao vời khôn ví) bao tháng năm vẫn luôn đậm đà. Con lấy chi lấy chi cảm tạ, ôi tình yêu quá bao la.
1. Qua bao nhiêu gian nguy bàn tay Chúa luôn dắt dìu con tháng ngày. Qua bao nhiêu chông gai tình yêu Chúa luôn đỡ nâng con từng giây. Dù thời gian đắng cay, lòng con đây vững niềm tin và sướng vui. Dẫu đau thương dập vùi thì con trung thành đi tới mãi không thôi.
2. Hai mươi lăm năm qua, đời dâng hiến trao vui buồn con có Ngài. Hai mươi lăm năm qua tình yêu vẫn luôn tươi xinh như màu hoa. Lời thề đã khắc ghi thì con xin quyết từng giây không đổi thay. Trái tim dâng trao rồi thì con xin thuộc về Chúa đến muôn đời.
3. Đôi tay con vươn cao nguyện xin hiến trao cho Ngài cả xác hồn. Đôi tay con vươn cao nguyện xin hiến trao cho Ngài ân tình son. Dù thời gian đổi thay lòng con yêu Chúa ngày đêm thêm đắm say. Khúc ca dâng tuyệt vời đời con xin được vang hát mãi trên môi.