Latest in Tech

NHIỆM MẦU CỦA YÊU THƯƠNG - Lm. Thái Nguyên

1. Sao Cha lại gọi con bảo con giữ vững lời thề. Dù rằng Cha đã biết bờ môi con còn đam mê bàn tay con đây vụng về. Sao Cha gọi tên con bảo con hãy mau đi tới, giơ tay đón ánh mặt trời. Đời con là vườn táo những trái táo thơm ngon mọng tròn ươm mơ một mùa bao tội lỗi. Sao Cha không từ chối lại sai con đưa con vào đời rao truyền lời chân lý của Cha?
2. Sao Cha gọi tên con gởi trao tà áo Mùa Thương. Dù rằng Cha đã biết lòng con có thể gian ngoa tình yêu con không đậm đà. Sao Cha lại gọi con trở nên một đời hiến tế tuy thân con vẫn nặng nề. Nào Cha đã biết chắc sẽ mãi mãi con luôn trọn tình vui quên mình vượt qua gian khó. Sao Cha tin được con lại hy sinh vai mang thập hình vẫn trọn tình theo bước đường Cha?
3. Bằng chứng từ yêu thương Cha gọi con lên đồi. Cha trao lời trăn trối bảo con hãy là Linh Mục của Cha đến muôn muôn đời. Là thân con ốc nhỏ Cha đem về biển khơi. Là thân con ốc nhỏ sao uống cạn tình trời. Con là thân ốc nhỏ mà Cha là biển sâu. Con chẳng sao hiểu thấu ôi nhiệm mầu của yêu thương.