Latest in Tech

THÁNH TÊRÊSA 1 - Lm. Kim Long

ĐK. Dâng ngàn tiếng hoa ca mừng Thánh nữ Tê-rê-sa lòng mến Chúa ôi bao la từng phút sống thêm sâu sa trong tình Chúa hải hà. Người luôn là đứa con thơ tội lỗi quyết không vương nhơ hạnh phúc thế gian đâu mơ lòng mãi trắng trong đơn sơ tin yêu Chúa là Cha.
1. Từ hồi thanh xuân đã dâng mình theo đường Chúa hy sinh. Muốn hiến trao tình yêu giống lễ dâng toàn thiêu. Một lòng yêu thương các linh hồn lo phần rỗi muôn dân. Lãnh lấy muôn khổ đau nối kết trong kinh cầu.
2. Rầy được cao sang chốn thiên đình bên tòa Chúa uy linh. Bát ngát hương đồng trinh chiếu sáng bao hiển vinh. Nguyện Ngài gieo mưa những bông hường cho trần thế đau thương. Khiến chúng nhân cảm hương tiến bước lên can trường.