Latest in Tech

THÁNH TÊRÊSA 4 - Lm. Kim Long

ĐK. Ca mừng Thánh Nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Ngài là hương thơm ngát tựa làn sương tươi mát gieo xuống cho trần đời mãi chứa chan niềm vui. Con đường Tín Thác như con thơ vào lòng Cha yêu Ngài từng theo tha thiết nguyện dạy cho con biết theo bước chân Ngài phụng hiến Chúa luôn trọn đời.
1. Tình yêu Chúa đêm ngày thúc bách tâm linh Ngài đã hiến trọn hồn xác làm lễ hy sinh. Từng giây phút âm thầm tiếp nối muôn kinh dù xác dưới trần hồn đã ở trên thiên đình.
2. Hồn trinh trắng như huệ bát ngát muôn hương thề quyết trót đời tận hiến tình Chúa mến thương. Từng mộng ước đi truyền giáo khắp nơi nơi làm chứng tá lòng từ ái của Cha trên trời.