Latest in Tech

TÌNH THƯƠNG NHIỆM MẦU - Hồng Trần & Phạm Đình Đài

1. Xin cho con lòng mến yêu để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài luôn sẵn sàng minh chứng cho Tình Yêu.
ĐK. Yêu thương là thế đấy tình yêu ôi thắm thiết nhiệm mầu. Yêu con chính vì yêu con Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.
2. Ôi bao la tình Chúa thương vì người mà Chúa bỏ ngai vàng. Đem thân dãi dầu tháng năm xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình dành cho Ngài thập hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ thương vô bờ hơn núi hơn đại dương.
3. Con xin dâng đời sống con để bù lại biết bao lỗi lầm. Gương bao anh hùng hiếu trung kêu mời con đáp xứng Tình Yêu. Xưa bao anh linh liều mình chịu nổi cực hình vì yêu Chúa. Con còn vấn vương chi nhiều vẫn hững hờ chưa đáp xứng Tình Yêu.
4. Xin ban ơn dìu dắt con vì đời đã lắm phen hao mòn. Đi trong đêm mù tối tăm mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về làm lại đời một lần tan vỡ. Trong tình mến yêu vô bờ con đáp đền quá khứ đã thờ ơ.