Latest in Tech

TRƯỚC MẶT CHA - Lm. Hoàng Phúc

1. Lạy Cha nhân ái mãi mãi yêu thương và luôn tín thành. Lời Cha đã nói: Con ơi, đừng sợ hãi! Cha đã chuộc con Cha đã gọi con bằng chính tên con. Cha đã tìm con Cha đã chọn con là của riêng Cha.
ĐK. Cha ơi, Cha ơi! Con thật quí giá trước mắt Cha. Cha ơi, Cha ơi! Anh chi em con thật quí giá. Cha ơi, Cha ơi! Con thật quí giá trước mặt Cha. Cha ơi, Cha ơi! Xin tạ ơn Cha đến muôn đời.
2. Này con yêu dấu luôn luôn tin yêu cậy trông suốt đời. Lời Cha đã nói: Con ơi, đừng sợ hãi! Cha sống cùng con Cha quí trọng con bằng trái tim Cha. Cha dẫn đường đi băng suối vượt non nào có lo chi!
3. Lòng Cha lân tuất mãi mãi quên đi tội con lỗi phạm. Lời Cha đã nói: Con ơi, đừng sợ hãi! Cha tác tạo con Cha cứu đời con khỏi chốn u mê. Cha muốn từ nay, con sống làm sao rạng rỡ danh Cha.