Latest in Tech

ÁO LỄ ĐỜI CON - Người họ Trần

1. Lạy Chúa! Áo lễ đời con màu vàng sốt mến. Tình Chúa yêu con dìu dắt con đi trên đường dương thế. Hôm nay sáng ngời niềm tin con thề khấn nguyện. Chúa đã yêu con xin nâng đỡ con để con bước lên.
ĐK. Con xin chọn là tình mến yêu thương một đời dâng hiến. Hôm nay nguyện sống tin yêu giữa đoàn dân Chúa sớm chiều.
2. Lạy Chúa! Áo lễ đời con là màu áo trắng. Nguyện sống trinh trong trọn kiếp theo Cha cho dù cay đắng. Xin Cha đỡ vực đời con giữ trọn ước hẹn. Phó thác nơi Cha xin thương đỡ nâng để con bước lên.
3. Lạy Chúa! Áo lễ đời con màu xanh tươi mát. Cả lúc hân hoan cả lúc thương đau xin nguyện phó thác. Hôm nay với trọn ngày mai con tận hiến Ngài. Thắm thiết tin yêu con xin phó dâng đời con tháng ngày.