Latest in Tech

HOA MÂN CÔI KÍNH MẸ

1. Tràng Mân Côi kính dâng lên Mẹ yêu thương nhắn nhủ ngày nào: Hãy lần chuỗi luôn hãy cầu nguyện luôn đền thay bao tội lỗi. Hạt trân châu kính dâng lên từng câu kinh thắm đượm ân tình với Mẹ bước đi trên đường hy sinh đường “Xin Vâng” hiến dâng đời mình.
ĐK. Con yêu Mẹ, Mẹ ơi! Trọn đời con xin yêu Mẹ mà thôi. Dù đường đi bao khó nguy và nhiều khi con lầm lỗi. Con yêu Mẹ, Mẹ ơi! Trọn đời con xin yêu Mẹ mà thôi. Dòng thời gian như nước trôi Mẹ là nơi con phó dâng cuộc đời.
2. Tràng Mân Côi kính dâng lên từng câu kinh nhắc nhở ngày nào: Chúa đã giáng sinh theo lời “Xin Vâng” Mẹ khiêm cung thề hứa. Mẹ chăm lo Thánh Gia xưa bằng con tim mẫu tử hiền hòa hết tình tình mến yêu hết lòng hy sinh cùng Giuse dưỡng nuôi Con Trời.
3. Tràng Mân Côi kính dâng lên từng câu kinh nhắc nhở ngày nào: Chúa đã bước đi trên đường hy sinh vòng tay ôm thập giá. Mẹ xin vâng với con đi đường yêu tương cứu độ nhân trần đứng gần con yêu trên đời cô liêu nhìn lên con hiến dâng đời mình.
4. Tràng Mân Côi kính dâng lên từng câu kinh nhắc nhở ngày nào: Chúa đã chết đi Chúa đã phục sinh niềm vui không bờ bến. Rồi vui qua chốn dương gian Mẹ vinh quang cất bổng lên trời xác hồn trắng trong vui mừng hân hoan cùng Ba Ngôi phúc vinh đời đời.