Latest in Tech

NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH - Hải Linh

ĐK. Kính mừng Nữ Vương. Nữ Vương Hòa Bình. Nữ Vương Hòa Bình. Đây bao tâm hồn thao thức. Dân con đất Việt nao nức (cùng) cất tiếng ca mừng vui (cất tiếng ca kính chào). Kính chào Nữ Vương Hòa Bình. Tung hô (Mẹ Maria) Tung hô (Mẹ đầy ơn phúc) Mẹ là sáng khắp đất nước bao la. Tung hô (Mẹ Maria) Tung hô (Mẹ đầy ơn phúc) Đem nguồn sáng yên vui chan hòa.
1. Mẹ chẳng vướng tội truyền. Bông huệ ngát hương duyên. Mẹ ví như ánh trăng dịu hiền. Êm như cung đàn thần tiên. 2. Mẹ về với giang sơn. Xin Mẹ xuống muôn ơn. Cho nước Nam thoát cơn nguy nan. Cho dân thấy ngày bình an.
3. Mẹ là sức siêu nhiên. Dắt dìu chúng con liên. Cho giáo dân khắp nơi trung kiên. Cho muôn tông đồ thành tín.
4. Mẹ là sáng Phúc Âm. Soi đường lối muôn dân. Vun tưới cây Đức Tin rườm rà. Xinh tươi muôn mầu muôn hoa.