Latest in Tech

SAY TÌNH THẬP GIÁ - Lm. Thái Nguyên

1. Thập giá vẫn vươn cao vời vợi như nhịp cầu nối giao hòa Đất Trời. Rạng ngời Thập giá mọi nơi an vui cho đời Giê-su cao vời cho trời đất mới nở tươi.
ĐK. Con say tình Thập Giá từng ngày qua bước theo chân Ngài. Yêu thương nặng đôi vai mong tới ngày Thập Giá nở hoa. Bao la tình yêu Chúa cho con vui dấn thân vào đời. Cho tình Trời tỏa sáng mọi nơi cho con người ân phúc chẳng vơi.
2. Thập giá vẫn vươn cao ngút ngàn như lời hẹn ước sắt son đá vàng. Mời gọi tự hiến đời con sống chết cho Ngài kiên tâm miệt mài cho tình yêu mãi chẳng phai.
3. Thập giá vẫn vươn cao muôn trùng như mời gọi con trung thành đến cùng. Một đời nghèo khó thủy chung khiêm nhu vâng phục trinh trong sáng ngời cho cuộc đời mới đẹp tươi.