Latest in Tech

THẬP GIÁ ĐỨC KI-TÔ 1 - Lm. Từ Duyên

1. Có một cây, có một cây mọc giữa rừng cây chẳng khi tàn héo. Ở giữa rừng cây nhưng không lạc loài ở giữa rừng cây nhưng không dập vùi cây vẫn luôn xanh màu lá. Có một cây, có một cây mọc giữa rừng cây chẳng khi cội tàn. Mà giữa rừng cây đem yêu thương đầy mà giữa rừng cây đem tin yêu về, để hận thù xa mãi xa.
ĐK. Đó chính là cây Thập Giá Đức Ki-tô. Đó chính là cây Thập Tự ơn Cứu Độ.
2. Có một cây, có một cây dựng trên đồi cao trao ban sự sống. Ở giữa đồi cao Can-vê ngày nào ở giữa đồi cao ân thiêng dạt dào cho những ai đang chờ đón. Có một cây, có một cây dựng trên đồi cao dấu ghi cuộc tình. Vì mãi ở đấy Giê-su đang ngự vì mãi ở đấy Giê-su khổ hình để gọi người thương mến nhau.
3. Con quỳ đây, con quỳ đây nguyện tháp lời kinh dưới chân khổ giá. Để mãi đời con say mê thật rồi để mãi đời con không khi phụ tình nhưng vẫn luôn mong tìm đến. Con quỳ đây, con quỳ đây lời hát bờ môi dưới chân Thập Tự. Là mãi đời con đem thân phục vụ dù mãi đời con bao nhiêu nhục nhằn dù cuộc tình có đớn đau.