Latest in Tech

MARANATHA XIN HÃY ĐẾN - Lm. Thành Tâm

ĐK. Ma-ra-na-tha! Ngài ơi hãy đến Ngài đến mau đi. Trần gian trông ngóng Ngài đến viếng thăm. Ban ơn thứ tha vì đời tội lỗi. Ma-ra-na-tha! Từ trên cao đó Ngài ơi có thấu? Tiếng con kêu cầu: Xin cho dương thế người biết thương nhau.
1. Trong lúc tươi vui bình an. Xin tạ ơn Ngài muôn kiếp. Trong lúc lo âu buồn phiền. Cầu Ngài thương ban ơn giúp.
2. Cho kẻ khổ đau lầm than. Xin Ngài mang lại no ấm. Cho kẻ tha phương lạc loài. Được về quê hương tươi sáng.
3. Cho kẻ khóc than ngày đêm. Xin Ngài mang lại an ủi. Cho kẻ cô đơn lạnh lùng. Cầu Ngài thương mang hơi ấm.
4. Cho kẻ khát khao tình thương. Xin Ngài ban tràn thương mến. Cho kẻ hy sinh cuộc tình. Cầu Ngài ban muôn ơn thánh.