Latest in Tech

NGƯỜI ĐẾN SAU TÔI - Người Họ Trần

1. Sa mạc đã khô cây khi người vẫn mong cho một ngày trời cao kia mưa xuống muôn vàn xinh tươi. Người sẽ đến sau tôi, Người cao trọng hơn tôi. Người đến từ cao kia trong lúc muôn dân mong chờ.
ĐK. Xin Người đến khi loài người vẫn mong chờ Người đến. 
Xin ngự xuống khi địa cầu không còn gì Người ơi.
2. Ngôn từ đã nguôi quên khi Người vẫn mênh mông một ngày trời cao kia rộng mở ân tình thiêng liêng. Người sẽ cứu muôn dân, Người cao trọng hơn tôi làm chứng luật thiên cung trong lúc muôn dân mong chờ.
3. Vang vọng giữa nhân gian san bằng núi non cho một Người từ cao kia sinh xuống làm người như ta. Người sẽ đến sau tôi, Người cao trọng hơn tôi. Người đến từ cao kia trong lúc muôn dân mong chờ.