Latest in Tech

CHÚA ĐÃ YÊU CON - Đàm Ninh Hoa

ĐK. Từ muôn đời Chúa đã yêu con và còn yêu con mãi mãi. Chúa chọn con đã chọn con giữa muôn người và người nâng con lên nâng con lên giữa hàng dân thánh Chúa. Ôi suốt đời con bao giờ con cảm tạ cho xứng Chúa ơi.
1. Ôi nếu ngày nào con bội ước thì cho con say chết giờ đây. 
Nếu ngày nào con phản phúc thì cho con ly thoát phút này.
2. Con ước trọn đời yêu một Chúa và đời con yêu Chúa mà thôi. 
Ước ngày nào con về bên Chúa niềm hân hoan yêu Chúa muôn đời.