Latest in Tech

CHÚA KÊU GỌI CON - Lm. Nguyên Lễ

1. Giữa bóng đêm dài tiếng Chúa kêu mời: "Hãy bước theo Thầy làm nhân chứng tình yêu". Và con thưa Chúa: "Này con xin đến thực thi ý Chúa Ngài hãy sai con đi".
ĐK. Lạy Chúa trong từng phút giây Lời Chúa con nguyện khắc ghi và quyết theo đường Chúa đi mong thực thi ý Chúa. Nguyện Chúa che chở đỡ nâng phù giúp con hằng tín trung. Để mãi luôn là chứng nhân đem Chúa cho gian trần.
2. Chúa đã kêu mời con nay đáp lời dẫu biết phận hèn thật không xứng Ngài ơi ! Đường con đi tới còn bao bỡ ngỡ nguyện thương nâng đỡ dìu dắt con từng ngày.
3. Chúa đã thương tình đoái đến phận hèn giữa biết bao người từng chung sống cùng con. Từ nay con quyết thành tâm dâng hiến đời con cho Chúa đền đáp ân tình Ngài.