Latest in Tech

GIAO ƯỚC - Thiên Cung & Lm. Ánh Đăng

ĐK. Từ đó vâng từ đó Chúa đã gọi con. Một phút trao lời ước giao muôn vạn thuở. Từ đây vâng từ đây Chúa đã chọn con. Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son.
1. Lời Người nung chảy vàng khối, Lời Người phá đổ tội lỗi, con thân đứa bé thơ ngây, dám đâu loan báo Lời Người. Từ ngày con trong bào thai, từ ngày xa xăm thuở ấy, ơn Ta thánh hiến ngươi rồi, trao ban giao ước muôn đời.
2. Đường đời trăm phương ngàn lối, lòng người ai đâu dò tới, bơ vơ quán vắng cuộc đời, thân con lữ khách đường dài. Vì lời giao ước mà thôi, đừng ngại tương lai sẽ tới, mênh mông đất hứa cuộc đời, tay Ta nâng đỡ không rời.
3. Dù đời thay đổi lời hứa, Lời Người giao kết vàng đá, nay con sẽ hiến cuộc đời, tin yêu phó thác vào Người. Này là giao ước của Ta, là lòng trung kiên vàng đá, cho non đá dẫu chuyển dời, kiên trung giao ước muôn đời.
***** Giao ước