Latest in Tech

LỄ ĐẦU MÙA - Hải Hồ & Trần Định

ĐK. Con tiến lên tiến lên lạy Chúa, dâng hiến lễ đầu mùa mối tình siêu nhiên nở giữa tuổi đời tròn mơ.
1. Nhiệm mầu giờ phút tiến dâng lên tiến lễ tình yêu rất vẹn tuyền. Tay Chúa dìu con trời nhiệm lạ êm đềm bước thánh vào thần duyên.
2. Chọn phần nghiệp thánh Chúa cao quang chén phúc huyền siêu suối Thiên Đàng. Mơ ước đời con đã trọn vẹn ôi nguồn vui thánh hồn tràn dâng.
3. Mọn hèn nào xứng đáng ơn thiêng Chúa đã chọn con giữa muôn nghìn. Âu yếm gọi con là bằng hữu trong hàng khanh tướng đẹp niềm tin.
4. Giã từ miền tăm tối hôn mê ánh sáng trời cao Chúa tràn về. Chân lý đời con là nguồn sống men nồng muối thắm người cuồng mê.
5. Hải hà lòng Chúa mến thương con phúc thiêng rộng ban xuống tâm hồn. Con sẽ ngợi khen lòng trọng đại muôn đời ghi nhớ mọi kỳ công.
6. Hành trình đường lắm nỗi gian nguy có Chúa cùng đi chẳng lo gì. Son sắt niềm tin vào Thành Lũy cho dù nguy khó ngần ngại chi.
7. Nguyện  cầu niềm trung tín Chúa ơi chứng tích tình yêu giữa muôn người. Soi sáng trần gian còn mờ ảo huy hoàng Danh Chúa đẹp ngàn nơi.