Latest in Tech

NHƯ GIỌT MƯA SA - Thiên Hương

ĐK. Yêu con (Chúa yêu thương con) yêu con từ thuở nào (yêu con thuở nào). Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa quá bao la trọn đời con muôn ơn phúc xuống tựa mưa sa. Ôi tình yêu Chúa (tình bao tha thiết) con lấy chi đáp đền (lấy chi đáp đền). Nguyện một đời dâng hiến tình yêu đáp lại tình yêu.
1. Con bước theo Ngài đời hồng ân chan chứa Chúa ơi, đời con tháng năm bên Ngài sớt chia nỗi niềm. Vì Chúa đã yêu con ngàn đời. Tình Chúa tín trung ôi tuyệt vời Chúa nên gia nghiệp gia nghiệp đời con.
2. Giao ước muôn đời trọn đời con dâng hiến Chúa ơi, để nên chứng nhân một đời chứng nhân Nước Trời. Vì Chúa đã yêu con ngàn đời. Tình Chúa tín trung ôi tuyệt vời Chúa nên gia nghiệp gia nghiệp đời con.
3. Dâng hiến tâm hồn nồng nàn hương tinh trắng thủy chung, niềm tin sắt son giữa bao khó nguy không sờn. Vì Chúa đã yêu con ngàn đời. Tình Chúa tín trung ôi tuyệt vời Chúa nên gia nghiệp gia nghiệp đời con.
4. Ân phúc tuôn tràn ngọt ngào bao tình khúc mến thương, trào dâng chứa chan Chúa ơi thắm tươi muôn vàn. Vì Chúa đã yêu con ngàn đời. Tình Chúa tín trung ôi tuyệt vời Chúa nên gia nghiệp gia nghiệp đời con.