Latest in Tech

NIỀM PHÓ THÁC - Lm. Nguyên Hòa

ĐK. Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Cha khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì. Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân Tin Mừng Người Cha biết con yếu đuối. Xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy.
1. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con. Con không bơ vơ giữa trần gian mây mù phủ ngập hồn. Con luôn an tâm vì biết rằng: Cha vẫn ở bên con.
2. Đêm đen âm u hay ngày dài hoang vắng buồn xa xôi. Đông qua xuân sang dẫu hè hay thu buồn vào cuộc đời. Con luôn an vui vì biết rằng: Cha sẽ ủi an con.
3. Cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên con. Cho bao gian truân dẫu cuồng phong giăng đầy nẻo đường đời. Con không âu lo vì Chúa là: Chính suối nguồn yêu thương.