Latest in Tech

TÌNH KHÚC - Lm. Ân Đức

ĐK. Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ. Con nay thuộc về Chúa. Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm. Bắn trúng con tim hồng. Để từ nay con sống là sống cho cho tình yêu. Và dù cho con chết là chết cho, cho tình yêu.
1. Con xin làm nô lệ của tình yêu. Con xin làm khí cụ của tình yêu. Cho mọi người nhận biết Chúa yêu thương. Cho mọi người thức giấc sau đêm trường.
2. Chúa muốn gì trên bản thể của con. Chúa muốn gì trên cuộc sống của con? Con chỉ là tay trắng với hư không. Con chỉ là tỳ/tôi nữ/tớ bao khốn cùng.
3. Con ước vọng theo Ngài suốt đời con. Xin dâng làm lễ vật cuộc đời con. Trong nguyện cầu thanh vắng với hy sinh. Để nên lời ca hát khúc ân tình.
***** Tình Khúc (Thi ca St. Teresa Avila)