Latest in Tech

BAO GIỜ - Thy Yên

ĐK. Bao giờ đến bao giờ con không còn lỗi Chúa ơi! Bao giờ đến bao giờ con nên trọn lành Chúa ơi! Xin Ngài chớ chấp tội vì con yếu đuối Chúa ơi! Chúa ơi giây phút này con thiết tha cầu Chúa thương. 
1. Cha không muốn con người tội lỗi phải chết muôn đời. Nhưng Cha vẫn mong chờ đón đợi tha thứ lỗi lầm. Trong giây phút dại khờ đời con trôi nổi dật dờ. Giờ này con đến đây cúi đầu chờ Cha phán dạy.
2. Bao u ám nguy nan lầm than đau khổ trong đời. Bao cay đắng u buồn xót xa vương vấn tâm hồn. Trong giây phút dại khờ đời con trôi nổi dật dờ. Giờ này con đến đây cúi đầu chờ Cha phán dạy.
3. Ôi năm tháng qua rồi nhiều phen con đã vô tình. Phiêu du gót phong trần mải mê mơ ước xa vời. Nên thương mến nhạt nhòa niềm tin xao xuyến mịt mờ. Giờ này con đến đây cúi đầu chờ Cha phán dạy.
4. Ơn châu báu vô ngần tình Cha lai láng tuôn tràn. Con không những ơ hờ lắm phen bôi bác phụ tình. Nhưng Cha vẫn nhân từ tình thương trung tín vẹn toàn. Vì tình Cha mãi yêu suốt đời tình yêu vững bền.
****  Bao giờ