Menu

XUÂN MỚI TRỞ VỀ - Kim Long

ĐK: Lại một mùa xuân mới trở về chúng con hân hoan cùng xướng ca, cám tạ tình thương Chúa hải hà đà ban muôn ơn suốt năm qua và cho xuân sang thắm ngàn hoa.
1. Xua đi mọi bóng sầu và khơi tin yêu thắm mầu. Để khi thêm tuổi thêm nhân đức, thêm hồng ân Thiên Chúa, xin Chúa thương nhận lời khấn cầu.
2. Xin thương tình đáp lời tràn muôn ơn thiêng của Ngài. Để cho cha mẹ cho thân hữu, cho người thi ân đức, luôn sống vui an lành suốt đời.
3. Vui xuân này với đời hồn mơ ơn thiêng cõi trời. Nguyện xin trung thành luôn đưa bước, trông tìm theo chân lý, cho mến yêu tin cậy sáng ngời.
***  Imprimatur: 29.4.2001 - GP. Phú Cường (TT Ca Lên Đi)