Latest in Tech

PHÚT GIAO THỪA - Nguyễn Duy

ĐK: Đoàn con dâng phút giây giao thừa. Hợp hoan vang khúc ca xuân hồng. Chào đón xuân mới sang bên thềm, xuân thắm tươi huy hoàng ôi phút giây huyền linh. Đoàn con xin Chúa xuân muôn đời. Tràn lan bao thánh ân dạt dào. Đoàn con xin Chúa xuân ân tình ban xuống ơn an bình trên nước Nam đẹp xinh.
1. Giờ này là phút giây giao thừa, giờ phút linh thiêng nhất trong năm, ôi giây phút uy nghiêm thơm hương mới xuân sang những phút giây ban đầu dành riêng cho Chúa xuân.
2. Giờ này là phút giây giao thừa, cùng dâng muôn ca khúc yêu thương xinh tươi thắm ý thơ tim ngây ngất hương xuân với tất cả tấm lòng dành riêng cho Chúa xuân.
3. Giờ này là phút giây giao thừa, đoàn con xin Thiên Chúa khoan nhân ban muôn phúc ân thiêng cho non nước an bình luôn tươi xinh nụ cười tựa hương xuân thắm tươi.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)