Latest in Tech

DƯỚI CHÂN THẬP TỰ - Người họ Trần

1. Một lần tôi cúi đầu dưới chân thập giá. Cành bông hồng nào đó nở trong tim. Nhiều lần tôi dốc lòng bước chân tận hiến. Nhưng Chúa ơi có biết cho nỗi niềm.
ĐK. Giơ hai tay, giơ hai tay đóng vào thập tự. Đây tim con, đây tim con đáp lại tiếng Chúa. Ta đi theo, ta đi theo, theo ánh mặt trời. Bao chông gai, bao nguy nan trước mặt thẳm sâu.
2. Một lần tôi cúi đầu đấm thân tội lỗi. Ngày theo ngày như gió thoảng mây bay. Nhiều lần tôi quyết lòng bước chân tận hiến. Nhưng Chúa ơi có biết cho hồn này.
3. Một lần tôi cúi đầu dưới chân tượng Chúa. Người yêu mình còn đó vẫn trung kiên. Một chiều tôi biết mình chứng nhân quỵ ngã. Nhưng Chúa ơi thấu biết cho nỗi niềm.