Latest in Tech

LỜI KINH CHIỀU - Xuân Tưởng & Lm. Nguyễn Duy

1. Bóng chiều mờ tan dưới núi màn đêm đã tới thời gian đã trôi. Hết rồi còn đâu bóng cũ lòng nghe tiếc nuối xót xa. Chúa chờ hồn con bước tới quỳ đây ngước mắt chắp tay. Ôi thân tro bụi này tháng ngày thuộc về Chúa thôi.
ĐK. Xin yêu thương thật nhiều dẫu rằng lòng như đá khô. Con giang tay nguyện cầu dẫu rằng lời kinh chưa thấu. Ghi trong tim lời thề dẫu rằng còn trong bến mê. Nay con xin tìm về suối nguồn tình yêu chứa chan.
2. Có lần hồn con tiến bước vào cung thánh Chúa mà như rỗng không. Có lần quỳ bên Thánh Giá mà sao vẫn thấy rất xa. Thế rồi hồn con bối rối chìm trong bóng tối ưu tư. Nhưng hư vô càng đầy Chúa càng nhìn con rất sâu.
3. Tháng ngày đời trôi lãng đãng tìm về chút nắng để tan giá băng. Ngước nhìn trần gian khuất vắng đời như trống rỗng mến thương. Có gì dành cho Chúa với lời kinh hấp hối Chúa ơi! Thôi con nay còn gì tấm lòng tìm về Chúa yêu.
4. Suối nguồn tình yêu thánh hóa lòng con những đã ngọt say tiếng ca. Thấm nhuần hồng ân Chúa xuống hồn con sức sống Chúa ơi! Mỗi chiều lời kinh chất ngất niềm vui ấm áp hiến dâng. Xin con xin tìm về với Ngài để được mến yêu.