Latest in Tech

LUẬT YÊU THƯƠNG - Lm. Nguyễn Duy

1. Cho con một điều răn mới: Yêu Thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến dâng mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân: tình yêu chính tâm.
ĐK. Yêu Thương là Điều Răn mới: Anh em hãy mến yêu nhau. 
Yêu Thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.
2. Cho con ngàn lời yêu dấu vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước đây đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa Con mà Thầy rửa chân từng người chúng con.
3. Con ơi cậy tin yêu mến con ghi tận đáy tâm hồn. Không ai là người dám quên luôn luôn tình yêu quý hơn. Con ơi cả ba nhân đức con luôn gìn giữ đêm ngày. Nhưng nay thật cao quý thay là nhân đức Yêu đoàn con hãy theo.
4. Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương này con biết chăng.
5. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu thương dọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.