Menu


THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ - Lm. Thành Tâm

ĐK. Thập giá Đức Ki-tô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Ki-tô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài từ khổ giá tuôn trào. Mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
1. Nếu chỉ vì tội lỗi của A-đam mà sự chết đã tràn lan. 
Thì sự chết Đức Ki-tô trên thập hình nên nguồn sống cho trần gian.
2. Nếu xưa nhờ chút máu của con chiên mà dân thoát ách lầm than. 
Giờ nhờ Máu Đức Ki-tô trên thập hình ta được thứ tha tội khiên.
3. Suốt cuộc đời tôi chỉ muốn cao rao lòng thương xót Chúa Trời cao. 
Vì lòng Chúa mến thương ta ôi lạ lùng nơi thập giá phô bày ra.
**** Thập giá Đức Kitô (NL Thứ 5 Tuần Thánh)