Latest in Tech

NGÀI PHẢI LỚN LÊN - Vĩnh Ân

Cần Ngài phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại. Cần Ngài được vinh sáng tôi trở về hư vô.
1. Vì Chúa chính là người đến cứu trần gian còn tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa. 
Hãy dọn lối Ngài qua, hãy mở đường Ngài đi, để thế nhân hưởng ơn giao hòa.
2. Vì Chúa chính là nguồn ánh sáng trần gian. Còn tôi chỉ là bóng tối giữa đêm trường. 
Bên Ngài tôi bừng lên theo Ngài đời nở hoa, tình Chúa yêu tôi dạt dào.
3. Dù tôi chỉ là hạt cát giữa đồng hoang dù tôi chỉ là chiếc lá rơi bên đường. 
Nhưng Ngài đã gọi tôi, nhưng Ngài đã chọn tôi làm chứng nhân mở nước Chúa Trời.
4. Vì quá yêu tôi Ngài chiếm hữu đời tôi tình yêu hải hà dẫn bước tôi đêm ngày. 
Dẫu đường muôn hiểm nguy, dẫu người đời cười chê nguyện sắt son nguyện bước theo Ngài.
****  Ngài phải lớn lên (Ga 3,30)