Latest in Tech

MỪNG THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ - Sơn Ca Linh

ĐK: Nào hợp hoan ta dâng tiến lên lời ca. Một vòng hoa cho hai Thánh Tông Đồ xưa. Vui yêu thương quyết chí can trường trong đau thương bền vững kiên cường để dựng xây Nhiệm Thể muôn năm bền vững. Và giờ đây xin hai Thánh Tông Đồ thương. Cầu bầu Chúa đoái ban xuống muôn hồng ân. Cho muôn dân nhận biết Chúa nhân hiền cho chúng con bền vững kiên cường đường tình yêu dâng hiến hy sinh.
PK. Ra đi gieo trong nước mắt trong đau buồn. Và giành lấy muôn nỗi đau thương muôn khổ phiền. Nhưng hôm nay vui mừng tay mang bó lúa thơm lừng người về trong muôn nỗi hân hoan.