Latest in Tech

HƯƠNG KINH TẠ ƠN 2 - Kim Đường

1. Từng bước chân đi qua in đậm tình Chúa hải hà. Ôi nhiệm lạ đời con tựa như một khúc tình ca. Qua từng ngày gian nan, qua từng phút giây yên hàn. Ôi tình thương của Chúa vẫn giữ gìn chở che bình an. 
ĐK: Nguyện dâng Chúa lời tạ ơn thiết tha nồng nàn. Năm mươi năm muôn hồng ân Ngài đã rộng ban. Tạ ơn Chúa vì tình thương xiết bao diệu vời. Con nguyện suốt đời là bài ca cảm tạ Chúa ơi! 
2. Vì Chúa yêu thương con ân tình dệt thắm muôn đời. Từ thuở nào xa xăm gọi con từ giữa trùng khơi. Ôi hồng ân khôn vơi con nguyện hiến dâng cuộc đời. Mong làm rạng Danh Chúa để Nước Trời rộng lan mọi nơi. 
3. Ngài biết thân con đây mỏng giòn và lắm bất toàn. Con làm được điều chi đền ơn tình Chúa rộng ban. Trên đường đời con đi vui buồn thấm đôi vai gầy. Tâm tình nay dâng Chúa cúi xin Ngài chở che đời con. 
4. Từ thuở nao thanh xuân con được ẩn náu bên Ngài con đặt trọn niềm tin cậy trông vào Chúa tình thương. Khi tuổi đà xế bóng, tóc bạc (í-a) da mồi. Xin Ngài thương nâng đỡ Chúa ơi! Xin đừng bỏ mặc con. 
5. Lòng trí con trông mong yêu Ngài từng phút trong đời. Mỗi nhịp đập con tim lòng con nồng cháy tình yêu. Cho dù khi đau thương, cho dù sức hơi đã tàn. Vẫn một lòng tha thiết mến yêu Ngài ngày đêm chẳng ngơi.
***  Imprimatur: 05.11.2020 - TGP. Sài Gòn