Latest in Tech

TÂM TƯ MỘT LOÀI HOA - Kim Đường

1. Trong vườn hoa muôn sắc, con xin là một đóa khiêm cung. Hoa quy hướng mặt trời nên đẹp xinh nhờ ánh bình minh. Nhờ Tình Yêu của Chúa chiếu sáng, gọi mời con vươn tới ánh sáng. Dẫu lúc nở lúc tàn, nguyện thủy chung hát lời ngợi ca.
ĐK: Con xin dâng về Chúa hết tâm tình kết lời tạ ơn. Vì muôn ngàn hồng ân ôi diệu vời nói sao nên lời. Tim con dâng về Chúa để yêu người để biết dâng trao. Hạnh phúc ôi dạt dào, được làm con Chúa vui dường nào.
2. Vươn mình theo Ánh Sáng ôi diễm kiều là đóa hướng dương. Hoa vẫn thế nhu mì không đổi thay dù mãi ngàn năm. Là tình con khao khát mến Chúa, là tình con yêu mến chất chứa. Cúi xin Ngài lấp đầy đẹp loài hoa hướng về trời cao.
3. Xin dạy con yêu Chúa, yêu thương người như Chúa yêu con. Trong con Chúa hiện diện ôi bình an hạnh phúc triền miên. Dòng thời gian như bóng thấp thoáng, Ngài dạy con lưu dấu ánh sáng. Ánh sáng của Nước Trời, để trần gian thắm đượm Tình Yêu.
***  Imprimatur: 08.6.2014 - GP. Nha Trang (TCPV5)