Latest in Tech

TÂM TÌNH CẢM TẠ - Kim Đường

ĐK: Vang hòa muôn ngàn lời ca, lời tạ ơn dâng Chúa. Vì ân phúc cho con làm người, làm con Chúa đi trong lòng đời. Tám mươi năm dệt bao thánh ân. Dâng niềm, dâng niềm cảm mến, lòng thành tri ân Chúa. Vì tình Chúa bao la biển trời, ngàn hồng ân thương ban diệu vời. Tạ ơn Chúa suốt đời.
1. Ôi! Nhiệm mầu tình Chúa Ngài dẫn con đi trên đường đời. Qua ngàn trùng khó nguy, bao sóng gió buồn vui kiếp người. Từng bước, từng bước, từng bước Chúa dẫn đưa con, Chúa dẫn đưa con trong hồng ân.
2. Khi tuổi đà xế bóng và sức con vơi đi từng ngày. Tóc bạc giờ trắng hơn, làn da thấm thời gian mỗi dày. Nguyện xin, nguyện xin lạy Chúa! Chớ bỏ rơi con, hãy đỡ nâng con trong tình thương.
3. Mang phận người yếu đuối ngày tháng qua vương bao lỗi lầm. Trông cậy lòng Chúa thương mà tha thứ tội con đã phạm. Ngày qua, ngày nay, ngày mai phó thác tin yêu, có Chúa nâng niu: con bình an.
***  Imprimatur: 08.6.2014 - GP. Nha Trang (TCPV5)