Latest in Tech

SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI - Kim Đường

ĐK: Tôi nguyện sống chứng nhân hy vọng, để mọi biến cố kết nên muôn hồng ân. Tôi sẽ sống phút giây hiện tại, để mọi giây phút Chúa ban nên tròn đầy. Vì ngày hôm qua giờ còn đâu nữa, nuối tiếc, oán trách nhiều chỉ chất thêm ưu phiền. Và ngày hôm mai nào ai biết trước, cứ phó thác tất cả để Chúa mãi dẫn đường.
1. Từng lời nguyện đơn sơ. Từng lời nói mến thương. Từng ánh mắt cảm thông. Kết nên đời cầu nguyện. Từng nụ cười tươi xinh. Từng bác ái hy sinh. Từng mến yêu sẻ chia. Kết thành một đời thánh.
2. Lời cầu nguyện tinh khôi: là chọn Ý Chúa thôi. Tựa em bé ngủ yên, nép trong lòng mẹ hiền. Từng từng giờ trôi qua. Lòng mến Chúa vươn xa. Mỗi giây phút trở nên, nên tràn đầy lòng mến.
***  Imprimatur: 19.6.2011 - GP. Nha Trang (TCPV4)