Latest in Tech

NHỚ VỀ MẸ CHA - Kim Đường

1. Sinh ra trong cuộc đời ai cũng nhớ đến ơn mẹ cha. Như sông kia có nguồn từ khe suối hướng ra biển xa. Nhìn đàn chim tung cánh về núi cao chợt nhớ cội nguồn. Nhớ mẹ cha dấu yêu dưỡng nuôi con ngày tháng vui buồn. 
ĐK: Nguyện xin Chúa ban xuống muôn hồng ân dư đầy. Cho mẹ cha được vui sống khang an từng ngày. Vì dòng đời không luôn êm trôi, vì phận người mong manh chơi vơi. Luôn vững tin vào tình yêu Chúa khôn ngơi. 
2. Công cha ôi vời vợi cao hơn núi Thái Sơn dường bao. Ơn hy sinh suốt đời thật cao quý ví như ngàn sao. Lòng mẹ ai đo thấu là biển khơi ru sóng bao ngày. Như vầng trăng sáng soi dõi theo con từng bước trong đời. 
3. Khi bên cha mẹ hiền con không biết kính yêu hiền ngoan. Nay bôn ba giữa đời bao sóng gió khó khăn lầm than. Lệ trào tuôn thương nhớ, đời bể dâu tìm ai nương nhờ. Bên mẹ cha dấu yêu mãi an vui hạnh phúc vô bờ. 
4. Dẫu vẫn biết cuộc đời là gian khó lắng lo nặng vai. Con thương cha nhớ mẹ bao sương gió nắng mưa trần ai. Dòng thời gian đưa bước nguyện Chúa thương nâng gánh mệt nhoài. Luôn cậy trông mến tin Chúa yêu thương gìn giữ gia đình.
***  Imprimatur: 12.7.2020 - TGP. Sài Gòn