Latest in Tech

NGUYỆN ƯỚC THEO CHÚA - Kim Đường

ĐK: Lạy Chúa! Tuổi xuân con mang ngàn ước vọng. Dệt mộng thắm trái tim hồng tràn dâng sức sống. Nhưng lạy Chúa! Giữa giòng đời vàng thau biết đâu, đâu là nguồn hạnh phúc thẳm sâu. Cúi xin Ngài soi đường dẫn lối. Vì Chúa! Là Đường Đi con hằng kiếm tìm. Là Chân Lý dẫn con vào nguồn ơn công chính. Là Sự Sống, suối nguồn tràn đầy muôn thánh ân. Chúa là nguồn hạnh phúc chứa chan, dẫn con đi trong miền bình an.
1. Ước muốn theo Ngài buồn vui chung chia với đời. Với trái tim nồng, xin là hành trang đi tới. Nguyện xin Chúa mãi mãi bên con, phận yếu đuối với bao mỏng giòn, giữ gìn con trong thánh ân vẹn tròn.
2. Giữa những xô bồ, lòng con miên man ước nguyện. Chúa thánh hiến con, phúc nào bằng ở Nhà Chúa. Gần bên Chúa ấm áp vô biên, lòng vơi hết lắng lo ưu phiền, Chúa là lời ru ấm êm mẹ hiền.
3. Chúa đã kêu mời chiều nao khi con rã rời. Hãy đến theo Ta, cho đời từ nay tươi mới. Niềm hạnh phúc chất ngất đâu ngờ, Tình Yêu Chúa mến thương vô bờ, dẫu phận con bao vết nhơ tội tình.
***  Imprimatur: 19.6.2011 - GP. Nha Trang (TCPV4)